www.zaLuku.com
 
 
Događanja
Lista grupe građana 'zaLuku'

29.04.2013

Predaja kanditarura za listu i načelnika Općinskom izbornom povijerenstvu.

Nositelj liste : Zdravko Žuvela
Jasna Žuvela
Marijan Ančić
Nikolina Mirošević
Jerkica Oreb
Slobodan Oreb
Željko Županović
Perica Maričić
Dalida Prižmić
Jelena Padovan
Miro Tabain
Marinka Barčot
Fani Padovan

Kandidat za načelnika : Jasna Žuvela
, zamjenik : Marijan Ančić

Zaprimljeno u Izborno povijerenstvo 29.04.2013. u 13:09 sati

 

Objava , 15.07.2013

"KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRACA NOSITELJ LISTE ZDRAVKO ŽUVELA  "
ULICA 48 BR. 16  VELA LUKA  OIB 81244958971

OBAVIJEST Temeljem Zakona o financiranju politickih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13- procišceni tekst) clanak 26 stavak 2 objavljujemo da u prvih šest mjeseci 2013 godine nismo primili nikakve donacije."

 

"NEZAVISNA LISTA ZDRAVKA ŽUVELE  
ULICA 48 BR. 16  VELA LUKA  OIB 81244958971

OBAVIJEST Temeljem Zakona o financiranju politickih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13- procišceni tekst) clanak 26 stavak 2 objavljujemo da u prvih šest mjeseci 2013 godine nismo primili nikakve donacije."

 

Napravili smo u 4 godine : Program :  
 

* U suradnji sa Županijom provesti natječaj za luku nautičkog turizma.
* Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava.
* Stvaranje uvjeta za rad društva za javnu odvodnju i vodovod .
* Poticati i pridonositi stvaranju uvjeta izgradnje vodovoda prema Gradini.
*Poticati i pridonositi stvaranju uvjeta za realizaciju projekta navodnjavanja polja Vrbovica, Kruševo i Bradat.
* Poticati početak izgradnje putničkog terminala i poboljšanje prometne povezanosti sa Splitom kao preduvjetom za mogućnost rada u Splitu.
* U suradnji sa Županijskim cestama nastaviti izgradnju Sjeverne zaobilaznice.
* Stvaranje uvjeta za uvođenje hidroavionske veze .
* Poboljšanje opskrbe električnom energijom mjesta i uvala u suradnji s Elektrojugom. .
* Dobivanje sredstava iz fondova na osnovu projekta za uređenje zgrade Zadružnog doma.
* Poticanje poduzetništva i ulaganja u jačanje gospodarsta Vele Luke.
* Probijanje i uređenje poljskih puteva.
* Stipendiranje deficitarnih zanimanja i uspješnih učenika te formiranje Savjeta mladih.
* Stvaranje uvjeta za korisno provođenje slobodnog vremena mladih.
* U suradnji sa Srednjom školom omogućiti prekvalificiranje radnika za potrebna zanimanja u privredi Vele Luke.
* Pružanje potpore osobama s posebnim potrebama , socijalno ugroženim i teško bolesnim osobama.
* Rad na prevenciji ovisnosti i pomoć pri zapošljavanju i socijalizaciji rehabilitiranih osoba.
* Inzistirati na adekvatnom prilazu za invalide u javnim ustanovama te na ugradnji dizala u Domu zdravlja.
* S Lučkom kapetanijom i Lučkom upravom formirati Turističku patrolu.
* Rad na promociji nautičkog turizma.
* Rad na realizaciji projekta Vela Luka - Eko općina.
* Inzistirati na sanaciji starih kuća/štala , napuštenih objekata, označavanje ulica i kućnih brojeva, uređenje pristunog puta groblju sv.Roka.
* U suradnji s Turističkom zajednicom promovirati posebnosti Vele Luke posebice arheološkog nalazišta Vela spila.
* Organizacija naplate parkinga na atraktivniji način za mještane i turiste ( dnevne i tjedne karte )
* I još mnogo više jer smo spremni prihvatiti Vaše prijedloge

Kontakt : Zdravko Žuvela : Jasna Žuvela
Zdravko Žuvela   - Okvirni podaci o visini i izvoru vlastitih sredstava
Temeljem clanka 12.,clanka 24. i clanka 39. Zakona o financiranju politickih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" br.24/11, 61/11 i 27/13) objavljujemo slijedeca izvješca: Temeljem clanka 12.,clanka 24. i clanka 39. Zakona o financiranju politickih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" br.24/11, 61/11 i 27/13) objavljujemo slijedeca izvješca:
Financijska izvješća za 2017.godinu    
Obrazac IZ-D - Zdravko Žuvela G-FIN-IZVJ - Zdravko Žuvela FINANCIJSKI PLAN - Zdravko Žuvela
Plan aktivnosti - Zdravko Žuvela   ZATVARANJE RACUNA - Zdravko Žuvela
Financijska izvješća za 2016.godinu    
Obrazac IZ-D - Zdravko Žuvela G-FIN-IZVJ - Zdravko Žuvela FINANCIJSKI PLAN - Zdravko Žuvela
Plan aktivnosti - Zdravko Žuvela    
Financijska izvješća za 2015.godinu    
Obrazac IZ-D - Zdravko Žuvela G-FIN-IZVJ - Zdravko Žuvela FINANCIJSKI PLAN - Zdravko Žuvela
Plan aktivnosti - Zdravko Žuvela    
Financijska izvješća za 2014.godinu    
Obrazac IZ-D - Zdravko Žuvela G-FIN-IZVJ - Zdravko Žuvela FINANCIJSKI PLAN - Zdravko Žuvela
Plan aktivnosti - Zdravko Žuvela    
Financijska izvješća za 2013.godinu    
Str.1. Str.2. Str.3. Str.4.
Str.5. Program rada za mand.2013-2017. Str.7.
Financijska izvješća za 2013.godinu    
G-FIN-IZVJ - M.Ancic ED-Gfp - M.Ancic Fincijski plan - M.Ancic
Planirane aktivnosti - M.Ancic Program rada - M.Ancic G-FIN-IZVJ - Z.Žuvela
ED-Gfp - Z.Žuvela Planirane aktivnosti - Z.Žuvela Fincijski plan - Z.Žuvela
Program rada - Z.Žuvela    
     
Obrazac IZ-DP   Obrazac IZ-DP
Obrazac IZ-TP   Obrazac IZ-TP
Obrazac IZ-MO   Obrazac IZ-MO
Financijsko izvješce   Financijsko izvješce
Obrazac IZ-MO   Obrazac IZ-MO
Obrazac IZ-DP   Obrazac IZ-DP
Obrazac IZ-TP   Obrazac IZ-TP